نوشته های عاشقانه

نوشته های عاشقانه

لیوان

/ بازدید : ۲۰۶


مــِثـل لـیـوانـے شــُבه امـ کــہـ  لــَـبـه اشـ  بـریـבه بـاشــَב


           تـشـنـہـ  کـہـ شــُבے مـراقــِب بــاش !!!

۰ ۰
About Me
من اگر عاشقانه می نویسم
نه عاشقم و نه معشوق کسی!
فقط می نویسم تا عشق یاد قلبم بماند...
در این ژرفای دل کندن ها و عادت ها و هوس ها
فقط تمرین آدم بودن می کنم !
همین..
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان